Spolupracujeme s předními firmami specializujícími se na výrobu tvarových ocelových výpalků pomocí plazmy a autogenu.

Pálení plazmou

Tloušťka: 3-25 mm 

Max. plocha: 2000×6000 mm

Při této činnosti je využíván vysokoteplotní plazmatický oblouk, který taví kovový materiál, a zároveň z místa řezu vyfukuje roztavený kov. Díky tomu je docíleno hladkých a rovných řezů, aniž by došlo k poškození  materiálu.

Pálení autogenem

Tloušťka: 25-180 mm
 
Max. plocha: 2000×4000 mm
 

Vypalování autogenem využívá k řezání materiálů horký plamen, který vzniká spalováním kyslíku a hořlavinou jako acetylén, butan nebo propan.

Nejčastěji se tato metoda používá při dělení, řezání, svařování nebo obrábění oceli.

Ohýbaní výpalků

Lisovací síla: 170 tun

Ohraňovací délka: 3 230 mm

Ohýbání tvarových výpalků je klíčový proces v kovovém zpracování, umožňující vytvářet složité tvary z plochých kovových plátů, čímž ovlivňuje průmyslovou výrobu a design různých výrobků.

Využijte našich zkušeností a neváhejte nás kontakovat.